otto's war room banner

otto's war room banner

Saturday, August 06, 2011

Political activist arrested for propaganda in Peru and Bolivia


A really bad Google translation;

The August 1 pasado Foron detained by Forza special policÃa, near the University of Discussion Topics Alto, Bolivia, Peru citizen members of the Center for Population Studies of Bolivia.
The son held the sister ns ¡Hugo and William Minaya, Josà © Antonio Ribero and White Cartonal Alarcos ³ n all residents in Bolivia as refuxiados Politics.
Rear operations romantic nail esperpà © ³ n Foron police accused of spreading propaganda against President Evo Morales Gobern the contacts and co clandestine Communist Party of Pera.
These objections ³ ns delusional comrades against the son of the CEP response Gobern sectors of the MAS to the work of denunciation of CEP held pole vÃnculos gobernamentais coas transnational explotacià ³ n and natural resources in Bolivia.
The Gobern "socialist" encabezado by Evo Morales, forehead to the popular discontent Crecente amedrentar want to ¡is combative sectors of Bolivian society and invents all kinds of boss and the provocacià ± ³ ns. The University Discussion Topics del Paso à © coa ± ecid pola sound of Ena © rxica Loita against the anti-popular as â € OEO gasolinazo.â Comrades CEP never ocultaron sound of the condition ³ n of communists, maoÃstas. This non à © nin mean any offense to the pertenza ningunha organizations ³ n
From Galicia as communists, as maoÃstas, the Committee of © Loita Popular œManolo Belloâ â € condemn these made ​​and put INMEDIATA esiximos the freedom of comrades cuxo en à © à º nico offense to those who denounce the traffickers cos Pobo affinities.
Galicia, in August 2011

The communist terrorists non son!
Freedom INMEDIATA comrades for the CEP-Bolivia!


COMMITTEE OF Loit POPULAR â œMANOLO BELLOâ


The original;

O pasado dia 1 de agosto foron detidos, por forzas especiais da policía, nas proximidades da Universidade Pública do Alto, Bolivia, catro cidadáns peruanos membros do Centro de Estudos Populares de Bolivia.
Os detidos son os irmáns Hugo e William Minaya, José Antonio Cartonal e Branca Riberos Alarcón todos eles residentes en Bolivia como refuxiados políticos.
Tras unha esperpéntica operación policial foron acusados de repartir propaganda contra o goberno do Presidente Evo Morales e de contactos co clandestino Partido Comunista do Perú.
Estas delirantes acusacións contra os camaradas do CEP son a resposta de sectores do goberno do MAS ao labor de denuncia realizada polo CEP dos vínculos gobernamentais coas transnacionales e a explotación dos recursos naturais en Bolivia.
O goberno "socialista" encabezado por Evo Morales, fronte ao crecente descontento popular pretende amedrentar aos sectores máis combativos da sociedade boliviana e inventa todo tipo de patrañas e provocacións. A Universidade Pública del Paso é coñecida pola súa enérxica loita contra as medidas anti-populares como “o gasolinazo.� Os camaradas do CEP nunca ocultaron a súa condición de comunistas, de maoístas. Isto non é un delito nin significa a pertenza a ningunha organización
Desde Galicia como comunistas, como maoístas, o Comité de Loita Popular “Manolo Bello� condenamos estes feitos e esiximos a inmediata posta en liberdade destes camaradas cuxo único delito é denunciar aos que trafican cos intereses do Pobo.
Galiza, Agosto do 2011

Os comunistas non son terroristas !
Liberdade inmediata para os camaradas do CEP-Bolivia !


COMITÉ DE LOITA POPULAR “MANOLO BELLO�


correovermello noticias 
Información de la Revolucion Proletaria Mundial 
saudos vermellos / saludos rojosNo comments: